Bireysel yaşam koçluğu eğitimi sertifikalı olmamakla birlikte yalnızca özel eğitimler ve çalışmalar veriyorum. Bu eğitimlerine içerikleri danışanın belirleyeceği hedefe göre belirlenerek gene danışanın performansına göre eğitim sürecinde yönlenebiliyor.